Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0933603356
Hotline: 0933.603.356

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Trước đó, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, với mục tiêu sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Bộ. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào phần mềm theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Xây dựng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. “Với vai trò là đơn vị được giao tổng hợp, rà soát các Danh mục liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đến nay, Vụ Pháp chế đã tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính” – ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho hay. Được biết, các đơn vị trực thuộc Bộ đã nỗ lực rà soát, thống kê và cập nhật dữ liệu, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Riêng đối với lĩnh vực môi trường, theo tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường 2020, công tác cải cách thủ tục hành chính đặc biệt quan trọng, bởi có nhiều thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa, tác động đến các tổ chức, cá nhân. “Hiện nay, Tổng cục Môi trường đã rà soát, đối chiếu các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tính chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Đa dạng sinh học. Các thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ tính chi phí tuân thủ trong quá trình xây dựng Nghị định và Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn Luật” – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ tính chi phí tuân thủ các quy định, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, Tổng cục Môi trường cần nhanh chóng rà soát, tính toán các thủ tục hành chính được cắt giảm dựa trên dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020; dự kiến khả năng giảm, mức độ giảm, đảm bảo thực tế, khả thi; từ đó, tính chi phí tuân thủ và cập nhật vào phần mềm để đồng bộ, thống nhất với 6 đơn vị khác của Bộ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *