Tư vấn môi trường

01

Lập hồ sơ thủ tục pháp lý môi trường

Các giấy tờ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng.

02

Chương trình giám sát môi trường

– Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Mục tiêu của quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

03

Lập hồ sơ thủ tục pháp lý an toàn hóa chất

Hóa chất có rất nhiều loại khác nhau, vì vậy mà khi nhập khẩu mỗi công ty cần quan tâm đến mức độ nguy hiểm của nó

04

Tư vấn, huấn luyện an toàn hóa chất

Giúp cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nắm được những thông tin cơ bản cũng như những kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc.

05

Giải pháp tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng đem lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức được. Thậm chí, nhiều hành động còn đi ngược lại với những khuyến cáo về sử dụng năng lượng có ích.

CÓ NHIỀU LỰA CHỌN VÀ TƯ VẤN TỐT HƠN