Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0933603356
Hotline: 0933.603.356

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực KTTV thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1183 /QĐ-BTNMT ngày 27/5/2020 công bố bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung cấp Trung ương và 3 thủ tục hành chính cấp tỉnh. Cụ thể 7 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung cấp Trung ương là Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết; Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết. 3 thủ tục hành chính cấp tỉnh là: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Nội dung các thủ tục hành chính trên đều được quy định tại Nghị định 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *